sumpfhahn kunstraum_ sumpfhahn _raumkunst
* Räume * Aktivitäten * Künstler

* Openingstijden Donderdag t/m Zondag 14:00 tot 20:00 uur of volgens afspraak
* programma 2006 * programma 2007 * programma 2008
* programma 2009

'Sumpfhahn' [Moeras haan] is ook een knoop, een interface, een link tussen verschillende artistieke sferen, omdat de voorwaarde voor processen in kunst zijn dat verschillende sferen met elkaar kunnen botsen. Een ontmoetingsplaats voor internationale en locale kunst.
In eerste instantie gericht op de ontmoeting van Nederlandse kunstenaars met de Kiez*. De Kiez, als een in zichzelf gekeerde sociale eenheid zal nu te maken krijgen met een uitbreiding naar buiten toe. Als het waar is dat, - zoals de Berlijners zeggen - sommige inwoners van de Kiez nooit uit hun eigen besloten wereldje komen [In de zin dat men tevreden is binnen hun kleine 'Kiez-wereldje'],dan zal de Kiez nu geconfronteerd worden met de introductie van internationale kunst in de Kiez. Wat hieruit voortkomt is meer dan een nieuw niveau van reflectie. Het is een constante uitwisseling van de lokale situatie met invloeden van buiten [Creative impacts].
* engels * duits
Overlappende, botsende en samensmeltende velden zullen ontstaan en de artistieke 'output' zal hierdoor worden be´nvloed. Het werk is zo niet alleen het werk van een individuele kunstenaar, maar ook gedeeltelijk de kunst van de Kiez. Een belangrijke reden waarom in eerste instantie Nederlandse kunstenaars uitgenodigd zullen worden, is dat de Nederlandse samenleving in Europa nog steeds een voorbeeld is van een liberaal en sociaal eerlijk systeem. Artistieke uitwisseling is voor 'Sumpfhahn' een sociaal gebeuren, niet alleen tussen kunstenaars onderlingá maar ook tussen de kunstenaar en zijn omgeving.
* Kiez (voormalig Kietz. Dit begrip beschrijft -- voornamelijk in Berlijn en in het noordoosten van Duitsland -- een buurt binnen een dorp of een stad. De originele betekenis is die van een nederzetting van vissers, aan de kant van de rivier, meestal in de buurt van een kasteel. Tot op zekere hoogte is bewezen dat de uitdrukking Kiez van Slavische oorsprong is en afkomstig is van het woord 'chyza' [hut, huis] Aan het einde van de twintigste eeuw wordt de Kiez meer gezien als een buurt met een zekere sociale eenheid. Voornamelijk een gebied met veel oude gebouwen en een stedelijke infrastructuur van winkeltjes en cafe's. Sinds enige jaren kan worden waargenomen dat het begrip Kiez, vooral in Berlijn, een bredere betekenis is gaan krijgen en niet meer een bepaalde traditie of infrastructuur impliceert.
translation by Jos ten Have

supported by the FONDS VOOR BEELDENDE KUNSTEN VORMGEVING EN BOUWKUNST